English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com

Asbestanalys

ALS erbjuder två typer av asbestanalys:

 • Analys av asbest i materialprov
  Produkten lämpar sig för dig som misstänker att ett material kan innehålla asbest. Asbest förekommer i många vitt skilda material. I byggnader sitter asbesthaltigt material ofta i mattor, rörisoleringar, fogar , fix, takpannor och fasadplattor. Analysen är kvalitativ, dvs positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".
   
 • Analys av asbest i damm med ALS provtagningstejp
  Produkten lämpar sig för dig som vill kontrollera huruvida asbestpartiklar förekommer i din boendemiljö eller för test av byggdamm. I byggnader där byggnadsmaterial innehållande asbest använts finns risk att dessa material avger fragment som sprider sig till inomhusmiljön, speciellt i samband med rivning och renovering. Fragment i luften lägger sig över tid på plana ytor såsom golv, dörrlister eller hyllor där prov kan tas med ALS provtagningstejp.
   
  Analys av ämne Rapporteringsgräns
  Asbest 0.1%

  Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".

Analyserna av asbest i damm- och materialprov är ackrediterade och utförs med Svepelektronmikroskop (SEM). Asbestanalys sker genom identifiering av asbestfibrernas karakteristiska utseende.

Beställning och betalning sker online, ALS skickar sedan allt du behöver till provtagningen samt för att returnera prov för analys av asbest.

ALS laboratorium är ackrediterat av Swedac för asbestanalys. Ackrediteringen fungerar som en kvalitetsstämpel på de analysresultat som levereras till kund.

Läs mer om asbestanalys här.

Om asbest

Asbest är ett naturligt mineral som i stor utsträckning har används i byggnadsmaterial och även i t.ex. värmeisolerande material och bromsbelägg. Asbest förekommer ofta i olika material i kök och badrum.

Det första förbudet mot blå asbest kom 1976 och sedan 1982 är asbest totalförbjudet i  Sverige. Asbest är ofarligt när det sitter inkapslat i ex. kakelfix, kakelfog eller rörisolering. Det är först när material innehållande asbest börjar bearbetas vid ex rivningar eller renoveringar som fibrer kan frigöras och bilda ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar. 

Material där asbest ofta förekommer:

 • Rörisolering
 • Plastmattor
 • Svartlim
 • Kakelfix och kakelfog
 • Fönsterkitt
 • Fasad och takplattor (Eternit)
 • Takpapp

Tre enkla steg :

1

Välj analys

Välj och beställ analys av asbest i materialprov eller dammprov.

2

Provta och returnera till laboratoriet

Ta prov enligt utskickade anvisningar och returnera dem i det förfrankerade kuvertet.

3

Vi analyserar och rapporterar

ALS analyserar proverna och skickar en ackrediterad analysrapport.