English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com

Procedur

1. Beställning

Beställ en analys av asbest via varukorgen och betala med kreditkort eller PayPal. Via E-post får du direkt en orderbekräftelse och ett referensnummer. ALS skickar ett kit med provpåsar för materialprov (två st per prov som beställs) eller tejp för dammprov samt ett förfrankerat returkuvert. Provet ska skickas in inom 3 (tre) månader efter beställning.

2. Provtagning

Analys av asbest i materialprov:
Ta ett prov av det material du misstänker kan innehålla asbest:
plastmatta: ca 3*3 cm (När man provtar en matta ska man tänka på att asbest också kan sitta i limmet under mattan. Man måste analysera båda delarna för sig för att kunna fastställa var asbesten sitter).
fog/fix: ca 3-5 cm
löst material: ungefär en matsked 
Lägg provet i den ena provpåsen och märk provet med provplats, använd den andra påsen som ytterpåse. Lägg provet/proverna i returkuvertet och posta detta till ALS. Läs mer om provtagning av materialprov här.

Analys av asbest i damm med provtagningstejp:
Dammet som ska testas samlas upp med provtagningstejp. Läs provtagningsinstruktion för att ta asbestprov med ALS provtagningstejp.

OBS! Asbest är hälsofarligt vid inandning. ALS rekommenderar därför användning av munskydd vid provtagning. Efter avslutad provtagning rekommenderas att täcka ytan som provagits samt städa rummet ordentligt. Om inte handskar använts är det även lämpligt att tvätta händerna.

3. Analys

När vi mottagit ditt prov så startar analysprocessen direkt. Analysresultatet sänds via e-post och är klart inom 5 arbetsdagar.

 

Tre enkla steg :

1

Välj analys

Välj och beställ analys av asbest i materialprov eller dammprov.

2

Provta och returnera till laboratoriet

Ta prov enligt utskickade anvisningar och returnera dem i det förfrankerade kuvertet.

3

Vi analyserar och rapporterar

ALS analyserar proverna och skickar en ackrediterad analysrapport.