English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com


650,00 kr

Analys av asbest i materialprov (A-1b)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Material som kan analyseras är byggnadsmaterial som t.ex. plastmattor, svartlim, kakelfix och -fog, fönsterkitt, Eternitplattor, takpapp och rörisolering.

Analys av ämne Rapporteringsgräns
Asbest 0.1%
   

Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".

 


1 300,00 kr

Expressanalys av asbest i materialprov (A-1b)

Handläggningstid : 1 arbetsdag (efter mottagande av prov)

Material som kan analyseras är byggnadsmaterial som t.ex. plastmattor, svartlim, kakelfix och -fog, fönsterkitt, Eternitplattor, takpapp och rörisolering.

Analys av ämne Rapporteringsgräns
Asbest 0.1%
   

Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".


1 390,00 kr

Analys av asbest i damm på tejpprov (A-2b)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Produkten lämpar sig för dig som vill kontrollera huruvida asbestpartiklar förekommer i din boendemiljö eller för test av byggdamm. 

OBS! ALS provtagningstejp innehåller 4st. tejpremsor. Varje enskild tejpremsa är ett individuellt analysprov så vänligen säkerställ att din beställning motsvarar det antal prov du avser ta och skicka för analys. Vill du exempelvis ta dammprov från två ställen i ditt hem, skall två analyser beställas.

Analys av ämne Rapporteringsgräns
Asbest 0.1%
   

Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".


2 780,00 kr

Expressanalys av asbest i damm på tejpprov (A-2b)

Handläggningstid : 1-2 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Observera att innan expressanalys av damm på tejpprov beställs måste analysen bokas hos laboratoriet, kontakta kundtjänst på ALS i Danderyd för detta. Telefon 08-527 752 00.    

Produkten lämpar sig för dig som vill kontrollera huruvida asbestpartiklar förekommer i din boendemiljö eller för test av byggdamm.

OBS! ALS provtagningstejp innehåller 4st. tejpremsor. Varje enskild tejpremsa är ett individuellt analysprov så vänligen säkerställ att din beställning motsvarar det antal prov du avser ta och skicka för analys. Vill du exempelvis ta dammprov från två ställen i ditt hem, skall två analyser beställas.

Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".


Ordersammanfattning

Antal analyserDelsumma
0,00 kr
MOMS @ 25%
0,00 kr
Total
0,00 kr